Author: Praveen

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಡುಗೆಯವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಡುಗೆಯವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ.ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ VMWA ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಕೆ.ವಿ.ರಾವ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ…