Author: Praveen

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಬೆ

ವಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನಾಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಪಿ ಶಿರೂರು ,ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬದರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ,ಜಿಲ್ಲಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ…