Author: Praveen

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ,25-07-2021,ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ N.R.colony ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರ.1)ವೆಂಕೋಬರಾವ್ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ .ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.VMWA.2)ಮೋಹನ್.…