Author: Praveen

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ GMWA ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ದಿನಾಂಕ 04-02-2021 ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ GMWA ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿ,ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.ಶ್ರೀಮಠದ ಆಚಾರ್ಯರು…