Author: Praveen

ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ

11-Dec-2020 · ಇಂದು ಸಂಜೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿ ,ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮೇಳನ,ಹಾಗು…