ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ,25-07-2021,ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ N.R.colony ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಚಿತ್ರ.1)ವೆಂಕೋಬರಾವ್ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ .ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.VMWA.2)ಮೋಹನ್.…

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ GMWA ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ದಿನಾಂಕ 04-02-2021 ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ GMWA ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿ,ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.ಶ್ರೀಮಠದ ಆಚಾರ್ಯರು…

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೨೦೨೧ GMWA ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೨೦೨೧ GMWA ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾGMWA ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ…

ಶ್ರೀಜಿತಾಮಿತ್ರತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ

|| *ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ* |||| *ಶ್ರೀ ಜಿತಾಮಿತ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ* |||| *ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ* ||ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣಾಧಿ ಕವೀಂದ್ರಮಠ ಈಗಿನ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ…